Κέντρο Λήψης Σημάτων

Κέντρο Λήψης Σημάτων

Για να είστε σίγουροι ότι έχετε πάντα έγκαιρη και άμεση  ενημέρωση, συνδέστε το Σύστημα Συναγερμού σας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ασφαλείας του Συστήματος Ασφαλείας σας, όλο το 24ωρο.

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα ενεργήσει άμεσα, αφού λάβει αμέσως το σήμα παραβίασης, στο οποίο θα αναφέρεται διεξοδικά το σημείο της παραβίασης και οι έμπειροι χειριστές του θα ενημερώσουν στο λεπτό την Άμεση Δράση προκειμένου να αποτρέψουν τη διάρρηξη και να προστατέψουν την περιουσία σας.

Η σύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι  απαραίτητη προϋπόθεση σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστήριου συμβολαίου με κάποια ασφαλιστική εταιρεία για προστασία από διάρρηξη, φωτιά, κλοπής εμπορεύματος κτλ.

Κέντρο Λήψης Σημάτων – Πλεονεκτήματα

1. Άμεση Ενημέρωση

Σε περίπτωση σήματος συναγερμού, η άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων είναι ο κύριος και πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να συνδεθεί ένα σύστημα συναγερμού με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Κάθε σύστημα συναγερμού χρησιμοποιεί τηλεφωνική γραμμή ή κινητό τηλέφωνο(GSM), σταθερό internet ή κινητό internet(GPRS) ή RF προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι που μπορεί ένας διαρρήκτης να μην επιτρέψει στο σύστημα συναγερμού να επικοινωνήσει, μπλοκάροντας όλα τα μέσα επικοινωνίας του.

Η μόνη επιλογή που εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια, είναι το σύστημα συναγερμού να είναι συνδεδεμένο με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων έχοντας συνεχή επικοινωνία με αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση των υπευθύνων καθώς το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα έχει αναγνωρίσει διακοπή επικοινωνίας.

Σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι οι ιδιοκτήτες-ενδιαφερόμενοι δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την κατάσταση του προσωπικού τους χώρου, κάτι που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Μόνο μέσα από την λειτουργία ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων μπορεί να γίνει εφικτή αυτή η εποπτεία.

2. Πραγματική Προστασία

Στις περισσότερες περιπτώσεις που χτυπά η σειρήνα του συναγερμού, οι χρήστες θα εισάγουν τον κωδικό τους ώστε να επαναφέρουν το σύστημα στην πρότερη κατάσταση και να σταματήσει η σειρήνα. Ωστόσο εισάγοντας τον κωδικό και κάνοντας στην ουσία reset στο σύστημα συναγερμού, δεν ξέρουν ποιο ακριβώς ήταν το σφάλμα ή η παραβίαση που έκανε τον συναγερμό να σημάνει. Ακόμα και να δει τον κωδικό σφάλματος, δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις ή την πολυτέλεια χρόνου να το διερευνήσει και να το διορθώσει μόνος του.

Εάν όμως συνδεθεί το σύστημα συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, γίνεται εφικτή η ενημέρωση για το πρόβλημα στέλνοντας τον αντίστοιχο κωδικό σφάλματος στο εξειδικευμένο προσωπικό του. Το επόμενο βήμα είναι ο χειριστής να μεσολαβήσει βοηθώντας τον πελάτη να διορθώσει το πρόβλημα όταν αυτό είναι εφικτό ή να ενημερώσει τον αρμόδιο τεχνικό να προχωρήσει στην επίλυση του τεχνικού προβλήματος.

3. Αναλυτικό Ιστορικό της Παραβίασης

Σε μία πιθανή παραβίαση του χώρου σας, το Κέντρο Λήψης Σημάτων σας επιτρέπει να έχετε πλήρη γνώση για το ποια ζώνη συναγερμού χτύπησε, με ποια σειρά χτύπησαν οι ζώνες, και εάν αποκαταστάθηκαν ή παραμένουν ανοιχτές.

Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για το ποιο σημείο του συστήματος συναγερμού επιχείρησαν να αφοπλίσουν οι εισβολείς καθώς και την κατάσταση της μπαταρίας του συναγερμού. Τα παραπάνω ζητήματα είναι πληροφορίες που μπορούν να αξιολογηθούν κατάλληλα μόνο από έναν εκπαιδευμένο χειριστή του Κέντρου Λήψης Σημάτων, ο οποίος θα μεσολαβήσει ακόμα και στην αστυνομία σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητος καλύτερος επιτόπιος έλεγχος.

4. Κρυφή Ενημέρωση με Κωδικό Απειλής

Με τη σύνδεση του συστήματος συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, γίνεται δυνατή η ενημέρωση ότι κάποιος από τους εργαζομένους σας ή τα μέλη της οικογένειάς σας βρίσκονται υπό απειλή.

Αυτό γίνεται εφικτό στα σύγχρονα συστήματα συναγερμού με την εισαγωγή ενός κωδικού απειλής, ο οποίος διαφέρει από τον βασικό κωδικό και λειτουργεί μόνο εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Κατά συνέπεια, εάν κάποιος αναγκαστεί να απενεργοποιήσει τον συναγερμό ευρισκόμενος υπό απειλή, εισάγει τον κωδικό απειλής και ο συναγερμός φαίνεται να αφοπλίζει κανονικά. Ταυτόχρονα όμως το Κέντρο Λήψης Σημάτων λαμβάνει αυτή την ενημέρωση και ενεργοποιείται η διαδικασία χειρισμού της απειλής.

Η δυνατότητα αυτή που δίνεται μόνο με την χρήση του Κέντρου Λήψης Σημάτων είναι υψίστης και καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια κάθε χώρου, καθώς χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους επίδοξους δράστες, υπάρχει άμεση ενημέρωση και επέμβαση του κέντρου.

5. Άμεσος Έλεγχος και Αποθήκευση Σημάτων & Εικόνας

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων και Εικόνας μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα καλύτερα εάν ο χώρος σας διαθέτει κλειστό κύκλωμα με κάμερες ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπεύθυνος του Κέντρου Λήψης Σημάτων μπορεί να ελέγχει άμεσα τον χώρο, εντός μερικών δευτερολέπτων.

Ακόμα και στην περίπτωση που καταστραφεί το καταγραφικό του χώρου για οποιοδήποτε λόγο, οι καταγραφές θα έχουν μεταφερθεί και αποθηκευτεί στον server του Κέντρο Λήψης Σημάτων και Εικόνας, επομένως ο υπεύθυνος του χώρου μπορεί να αξιοποιήσει κατάλληλα το υλικό και να δράσει αναλόγως.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1 – Βρίσκεστε στην επαρχία και το βράδυ κάποιος προσπαθεί να μπει στο χώρο σας, στην Αθήνα. Χτυπάει ο συναγερμός και ο επίδοξος κλέφτης τρομάζει και φεύγει.

  • Χωρίς κέντρο λήψης σημάτων: Δέχεστε αυτόματη κλήση από την μονάδα συναγερμού στο κινητό σας. Το χειρότερο σενάριο είναι να μην ακούσετε καν το κινητό σας. Στο καλύτερο σενάριο, ακούτε την κλήση και θεωρείται ότι έγινε παραβίαση του χώρου σας. Υποχρεώνετε κάποιον γνωστό να μεταβεί στο σημείο για να δει τι έχει γίνει είτε επιστρέφετε εσπευσμένα στην Αθήνα για να διαπιστώσετε ότι δεν έχει γίνει παραβίαση.
  • Με κέντρο λήψης σημάτων: Δέχεστε κλήση από τον εκπαιδευμένο χειριστή εκτάκτων καταστάσεων του κέντρου λήψης σημάτων στο κινητό σας. Σας ειδοποιεί ότι έγινε απόπειρα παραβίασης του χώρου σας αλλά ούτε τα τζάμια παραβιάστηκαν, ούτε τα εσωτερικά σας ραντάρ ενεργοποιήθηκαν (ανιχνευτές κίνησης). Εφόσον το επιθυμείτε, ειδοποιείται και η αστυνομία για τον προληπτικό εξωτερικό έλεγχο του χώρου σας.

Παράδειγμα 2 – Ένας κακοποιός παραμονεύει και μόλις ανοίξει ο υπάλληλος σας την πόρτα του καταστήματος σας, του επιτίθεται και υπό την απειλή όπλου τον εξαναγκάζει να αφοπλίσει το σύστημα συναγερμού.

  • Χωρίς κέντρο λήψης σημάτων: Ο υπάλληλος αφοπλίζει το συναγερμό και ο κακοποιός είναι ελεύθερος να δράσει ανενόχλητος και να αποσπάσει χρήματα ή να προξενήσει σωματικές βλάβες στον υπάλληλο. Ο συναγερμός είναι αφοπλισμένος οπότε κανείς δε μπορεί να σας ειδοποιήσει.
  • Με κέντρο λήψης σημάτων: Ο υπάλληλος αφοπλίζει το συναγερμό με το κωδικό που κατά την εγκατάσταση ορίζουμε ως κωδικό υπό απειλή. Ο συναγερμός αφοπλίζεται και ο κακοποιός θεωρεί εσφαλμένα ότι έχει άπλετο χρόνο στη διάθεσή του. Το κέντρο λήψης σημάτων όμως δέχεται την αθόρυβη κλήση του συστήματος συναγερμού σας και ειδοποιεί άμεσα την αστυνομία ότι είστε υπό απειλή, η οποία θα επέμβει άμεσα γιατί υπάρχει ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο.

Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι ποιότητα ζωής!