Κατηγορίες

Πυρανίχνευση Για Οικίες

Πυρανίχνευση Για Οικίες

 

Απαραίτητη για κάθε κατοικία είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης. Ένα σύστημα πυρανίχνευσης, συνδέεται με πολύ χαμηλό κόστος με το σύστημα συναγερμού σας,  και στέλνει έγκαιρα το σήμα, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασης πυρκαγιάς.

Τα συστήματα πυρανίχνευσης, ανιχνεύουν τον καπνό πριν  εξαπλωθεί, καθώς επίσης και την αυξημένη θερμοκρασία που ενδεχομένως να αναπτυχθεί στον χώρο σας.

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης, αποτελείται από:

Την κεντρική μονάδα πυρανίχνευσης, η οποία «ευθύνεται» για την κάλυψη οποιουδήποτε χώρου.
Τους πυρανιχνευτές, οι οποίοι είναι διαφόρων τύπων, όπως ορατού καπνού,
Τις φαροσειρήνες, οι οποίες χτυπούν δυνατά και συγχρόνως αναβοσβήνουν.
Τα  κομβία αναγγελίας πυρκαγιάς και άλλες εξειδικευμένες συσκευές.
Στην Tzavidis security εγκαθιστούμε συστήματα πυρανίχνευσης σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές.

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.