Κατηγορίες

Access Control - Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

 

Η εγκατάσταση ενός Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (ACCESS CONTROL) είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια ενός επαγγελματικού συγκροτήματος- κτιρίου. Με την τοποθέτηση ενός Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control)  γίνεται δυνατός ο έλεγχος, αλλά και η καταγραφή εισερχόμενων και εξερχόμενων ατόμων σε έναν χώρο, κτίριο ή περιοχή με χρήση κάρτας, keypad (πληκτρολόγιο) ενδεχομένως και με βιομετρικά χαρακτηριστικά, π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα κ.α. 

Το Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασής (Access Control) μπορεί να λειτουργεί είτε με κάρτα ή keypad (πληκτρολόγιο) ή βιομετρικά (δακτυλικό αποτύπωμα κ.α), είτε συνδυάζοντας και τις τρεις αυτές λειτουργίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις που καλείται να εξυπηρετήσει.

Στην Tzavidis security μέριμνά μας είναι ο ορθός σχεδιασμός και η μελέτη  του καταλληλότερου ανά επιχείρηση Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) στοχεύοντας στο να εξυπηρετούμε τις ανάγκες ασφάλειας και ομαλής λειτουργίας του ελεγχόμενου χώρου.

Στην Tzavidis security αξιοποιούμε την εμπειρία μας με  ειδικές εφαρμογές επιτήρησης για την παρακολούθηση των κινήσεων και της θέσης των εισερχόμενων (επισκεπτών & εργαζόμενων) στον χώρο σας.

Στην Tzavidis security μέσω του Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) αναπτύσσουμε εφαρμογές χρονοπαρουσίας ή και ωρομέτρησης  ή και μισθοδοσίας μέσω κάρτας, μπρελόκ ή βιομετρικών αποτυπομάτων.

 

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.