Κατηγορίες

Κέντρο Λήψης Σημάτων Για Ιδιώτες

Το Σύστημα Συναγερμού σας είναι ικανό να σας διασφαλίσει, αν συνδεθεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Σκεφθείτε απλά, μια σειρήνα που χτυπά, δεν κινητοποιεί από μόνη της απολύτως κανέναν...

Αν είστε σύνδεδεμένοι σας με Κέντρο Λήψης Σημάτων, το σήμα του συναγερμού, θα φθάσει άμεσα στο Κέντρο Επιχειρήσεων και το προσωπικό ασφαλείας  θα αναλάβει άμεσα να ενημερώσει εσάς και την Άμεσο Δράση.

Οι σημαντικότεροι λόγοι, που ένας συναγερμός στέλνει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι:

Τυχόν παραβίαση οποιουδήποτε σημείου  της οικίας μας θα στείλει άμεσα σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων, στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά το σημείο της παραβίασης και το προσωπικό ασφαλείας θα ενημερώσει εσάς και την Άμεσο Δράση, ώστε να προστατευθεί η οικογένεια και η περιουσία σας.
Απόπειρα δολιοφθοράς του Συστήματος Συναγερμού, ώστε  να μη χτυπά.
Και σε αυτή την περίπτωση το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα κινητοποιηθεί άμεσα!

Πιθανό τεχνικό πρόβλημα του Συστήματος Συναγερμού π.χ. διακοπή ρεύματος.
Σε κάθε περίπτωση το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα λάβει ένα ειδικό σήμα, ώστε να γνωρίζετε τί συμβαίνει.

Η έλλειψη σύνδεσης με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, αφαιρεί από το Σύστημα Συναγερμού την δυνατότητα να προασπίσει  την ασφάλειά σας.

Panic Button (κουμπί πανικού) και άλλες χρήσιμες υπηρεσίες του Κέντρου Λήψης Σημάτων
 Η σύνδεση του Συστήματος Συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, επιβάλλεται με την σημερινή εγκληματικότητα, ώστε να προασπίσει την ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας.

Η υπηρεσία του Κέντρου Λήψης Σημάτων μπορεί να είναι σημαντική και στα παρακάτω:

Αν απειλείται η ίδια μας η ζωή, από την  απειλή κάποιου  όπλου,  τότε, πληκτρολογώντας τον κωδικό έκτακτης ανάγκης, το σύστημα συναγερμού θα στείλει σιωπηρά σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων για την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε και το προσωπικό του Κέντρου Λήψης Σημάτων, θα ειδοποιήσει την Άμεσο Δράση σιωπηρά. ,
Αν βρίσκεστε εντός της οικίας σας και δεν έχετε οπλίσει το Σύστημα Συναγερμού σας ή βρίσκεστε εξωτερικά της εισόδου της οικίας σας και κινδυνεύσετε, τότε πατώντας το Panic Button  (κουμπί πανικού) το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα λάβει το σήμα και θα προβεί σε ενέργειες άμεσα. Η χρήση του Panic Button (κουμπί πανικού) είναι, ακόμη καθοριστική σε περιπτώσεις Ιατρικής Βοήθειας, καθώς τη στιγμή που αυτή απαιτείται αρκεί ένα πάτημα του κουμπιού, προκειμένου να λάβει το κατάλληλο σήμα το Κέντρο Λήψης Σημάτων και να προβεί στις απαιτούμενες ενημερώσεις. Επίσης, θα λειτουργήσει το Κουμπί Πανικού σε περίπτωση εγκλωβισμού σε ανελκυστήρα,  ή σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Μόνον η σύνδεση με το Κέντρο Λήψης Σημάτων μπορεί να σας προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, ώστε να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες άμεσα και να προστατεύσουν εσάς, την οικογένεια και την περιουσία σας!

Ο συναγερμός της κατοικίας σας, δύναται να αποστείλει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων τόσο μέσω μιας  απλής γραμμής σταθερής τηλεφωνίας, όσο και μέσω κινητού τηλεφώνου με το σύστημα GSM/GPRS. Μέσω του συστήματος αυτού, ακόμα κι αν η σταθερή σας γραμμή τηλεφώνου πάψει να λειτουργεί, το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα λάβει το σήμα από το κινητό τηλέφωνο.

Το σύστημα ασφαλείας  σας μπορεί επίσης να στείλει σήμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων μέσω TCP IP,  δηλαδή μέσω internet. Το TCP IP είναι ένας οικονομικός τρόπος λήψης των σημάτων. Μέσω του TCP IP μπορεί να διαπιστωθεί ακόμη και η διακοπή του τηλεφώνου  (περίπτωση δολιοφθοράς) και να ειδοποιηθεί άμεσα το Κέντρο Λήψης Σημάτων

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων -  με χαμηλό ετήσιο κόστος-  θα τελειοποιήσει την αξιοπιστία του Συστήματος Συναγερμού σας.

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.