Κατηγορίες

Κέντρο Λήψης Σημάτων Για Επιχειρήσεις

Αποκλειστικά η εγκατάσταση ενός Συστήματος Συναγερμού στην επιχείρησή σας, δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσωπική σας ασφάλεια και την ασφάλεια της περιουσίας σας. Προκειμένου να ολοκληρώσετε το Σύστημα Συναγερμού σας για να θωρακίσετε την ασφάλεια της επιχείρησής σας, πρέπει να το συνδέσετε με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Τι είναι το Κέντρο Λήψης Σημάτων; Το Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι πρακτικά ο άγρυπνος φρουρός της επιχείρησής σας  24 ώρες το 24ωρο.. Γιατί; Γιατί, μια σειρήνα που χτυπά δεν κινητοποιεί ποτέ  από μόνη της απολύτως κανέναν…

Σε έναν προστατευόμενο χώρο, μια σειρήνα που χτυπά, θα κινητοποιήσει τόσο την Άμεσο Δράση, όσο και κάθε ενδιαφερόμενο, εάν το Σύστημα Ασφαλείας της επιχείρησης είναι συνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, το οποίο θα προβεί στις αντίστοιχες ενημερώσεις.

Το έμπειρο προσωπικό ασφαλείας, στο Κέντρο Λήψης Σημάτων, θα  λάβει το σήμα του συναγερμού και θα αναλάβει να σας ενημερώσει προσωπικά, αλλά και να ενημερώσει και να κινητοποιήσει και την Άμεσο Δράση. Έτσι είστε σε θέση να γνωρίζετε άμεσα τους λόγους, για τους οποίους χτυπά ο συναγερμός.

Σε ενδεχόμενη απόπειρα παραβίασής του συναγερμού, αν το Σύστημα Συναγερμού της Επιχείρησής σας έχει συνδεθεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, αυτό θα λάβει άμεσα το σήμα διάρρηξης, στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά το σημείο ή τα σημεία παραβίασης και οι χειριστές του θα αναλάβουν να ενημερώσουν την Άμεσο Δράση. Σε πιθανή δε προσπάθεια δολιοφθοράς του συστήματος συναγερμού, το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα ενεργήσει άμεσα και αποτελεσματικά.

Στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος του Συναγερμού σας, το Κέντρο Λήψης Σημάτων, θα παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση, ώστε να αντιμετωπιστεί καταλλήλως.

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.